به ما ایمیل بفرستید

8 + 0 = ?

راه های ارتباط با ما

دفتر مرکزی

آدرس : مزار شریف، دروازه بلخ، مارکیت تجارتی المدینه

تلفن : 0502041619

مبایل: 0700447760

ایمیل: info@javidgroup.com

وب سایت: www.javidgroup.com

نماینده گی در ایران

آدرس : مشهد، میدان راه آهن، بین شهید کامیاب 22 و 24 ، پلاک 220

تلفن : 05132231245

مبایل: 09151007032 – 09153591040

ایمیل: iran.branch@javidgroup.com

وب سایت: www.javidgroup.com